Από τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται τα τελευταία 15 έτη προκύπτει σταθερά η ικανοποίηση των πελατών μας στο ποσοστό του ενενήντα οκτώ τις εκατό. Καθημερινά προσπαθούμε και στοχεύουμε  ψηλότερα, όχι στους αριθμούς αλλά στη δική σας αναγνώριση και εμπιστοσύνη.

98% ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ