Tιμοκατάλογος 2022

Μεταφορά & καθαρισμός* Μεταφορά καθαρισμός & φύλαξη Μάζεμα μεταφορά καθαρισμός & φύλαξη** (ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ!)
χαλιά μηχανοποίητα 6,4 € 6,9 € 7,9 €
χαλιά χειροποίητα 8,4 € 8,9 € 9,9 €
ευαίσθητα χειροποίητα 11 € 12 € 13 €

 

* Ισχύει για επιστροφή των χαλιών έως 31-7-22.
** Αναλαμβάνουμε και το στρώσιμο των χαλιών σας με χρέωση +1,5 €/m2 πλέον ΦΠΑ.
Οι τιμές αναφέρονται σε m² και δεν εμπεριέχουν ΦΠΑ 24%.

 

Οι παρακάτω γενικοί όροι καθαρισμού ταπήτων ισχύουν ως ελάχιστες και απαραίτητες συμφωνίες σύμβασης, μεταξύ ταπητοκαθαριστηρίων και πελατών.

Άρθρο 1
Κάθε είδος που παραδίδεται για καθαρισμό θεωρείται μεταχειρισμένο και αν χρειαστεί, αποζημιώνεται ως τέτοιο.

Άρθρο 2
Τα είδη που παραδίδονται για καθαρισμό, θεωρούνται μεμονωμένα κομμάτια και όχι τμήματα κάποιου συνόλου και αν χρειαστεί αποζημιώνονται ως τέτοια.

Άρθρο 3
Το ταπητοκαθαριστήριο ακολουθεί πάντοτε τις οδηγίες που αναφέρονται στην ετικέτα, που βρίσκεται επάνω στο προς καθαρισμό χαλί και αν δεν υπάρχει ουδεμία ευθύνη αναγνωρίζει για την αλλοίωση των χρωμάτων ή σε ελαττώματα που οφείλονται στην κατασκευή.

Άρθρο 4
Το ταπητοκαθαριστήριο δεν ευθύνεται για τις διάφορες κόλλες που μεταχειρίζεται ο κατασκευαστής του εκάστοτε χαλιού, οι οποίες ενδεχομένως να φθαρούν κατά την διάρκεια του στεγνού ή υγρού καθαρισμού και πιθανόν να εμφανισθούν στην επιφάνεια με τη μορφή γραμμών , σκιών, κιτρινίλων ή σκόνης.
Επιπροσθέτως δεν ευθύνεται για ελαττωματικά πρόσθετα που υπάρχουν κολλητά (χάντρες, δέρματα,υποστρώματα, κ.λπ.).
Ακόμη δεν ευθύνεται για πιθανά συμπτώματα χρήσης όπως, φθαρμένα κρόσσια/ρέλια, ξεβάμματα, φθορά στο πέλος, φουσκώματα/ζαρώματα που εκδηλώθηκαν είτε από κακή χρήση, είτε από την πάροδο του χρόνου.

Άρθρο 5
Περίοδος φύλαξης θεωρείται το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου του κάθε έτους. Για οποιοδήποτε λόγο, σε παραληφθέντα είδη που παραμένουν στο Ταπητοκαθαριστήριο μετά τις 20 Δεκέμβρη, του έτους παραλαβής τους,
α) θα πρέπει να εξοφληθούνόλες οι εργασίες που έχουν γίνει σε αυτά μέχρι τότε και
β) θα χρεωθούν φύλακτρα για κάθε νέα περίοδο φύλαξης που θα παραμένουν στους χώρους του ταπητοκαθαριστηρίου.

Άρθρο 6
Σε περίπτωση που υπάρχουν είδη τα οποία δεν έχουν ζητηθεί για περισσότερο από 2 χρόνια από την παραλαβή τους, το ταπητοκαθαριστήριο είναι υποχρεωμένο να αποστείλει συστημένη επιστολή στον κάτοχο, στην αναγραφόμενη διεύθυνση που είναι σημειωμένη στο δελτίο παραλαβής, δίνοντάς τους μηνιαία προθεσμία παραλαβής των και εξόφλησης του λογαριασμού.
Το ταπητοκαθαριστήριο μετά το πέρας των 2 ετών έχει δικαίωμα
α) επισχέσεως των ειδών που παρελήφθησαν προς καθαρισμό και δεν αναζητήθηκαν από τον πελάτη, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των εργασιών που έχουν γίνει,
β) απορρίψεως αυτών ως άχρηστα, τούτου τεκμαιρομένου από το γεγονός της επί διετίας εγκαταλείψεώς τους και της μη πληρωμής των φυλάκτρων,
γ) να θεωρήσει αυτά ως περιελθόντα και μεταβιβασθέντα σε αυτό ως αντάλλαγμα για τις μέχρι τότε υπηρεσίες.
Σε κάθε περίπτωση ο δικαιούχος δηλώνει ότι δεν έχει καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά του ταπητοκαθαριστηρίου για την εκποίηση ή την απόρριψή των.

Άρθρο 7
Εάν ο πελάτης δεν συμφωνεί με τους αναγραφόμενους όρους θα πρέπει να τηλεφωνήσει εντός 24 ωρών, για να του επιστραφούν τα παραληφθέντα είδη χωρίς να γίνει καμία εργασία. Μετά την παρέλευση της ανωτέρας προθεσμίας οι όροι θεωρούνται αποδεκτοί.

Άρθρο 8
Το ταπητοκαθαριστήριο ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μεταβολής και μη ενημέρωσης από τον πελάτη, των στοιχείων επικοινωνίας που αναγράφονται στο δελτίο παραλαβής.

Άρθρο 9
Συναινώ όπως τα προσωπικά μου στοιχεία χρησιμοποιηθούν από το ταπητοκαθαριστήριο προς ενημέρωσή μου για ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου εργασιών του.

Άρθρο 10
Ελάχιστη χρέωση για κάθε τάπητα είναι το 1τμ (ένα τετραγωνικο μέτρο) και οι τιμές δεν εμπεριέχουν ΦΠΑ.